Grup L’Home del Sac

Oferim una solució integral
de gestió de residus als nostres clients

Des de la recollida dels residus fins al seu reciclatge o eliminació,
garantint sempre el màxim respecte al medi ambient.

SECTOR PÚBLIC

Servei de
recollida selectiva

 

Transport
de deixalleria

 

Classificació i
valorització d’envasos:
planta de triatge

 

Servei de transport
de fangs humits
de depuradores

 

SECTOR PRIVAT

Servei de
lliurament i recollida de contenidors i sacs a peu d’obra

Gran gama de contenidors que posem a disposició amb múltiples opcions per a la gestió dels residus d’obra de cada usuari.
Els sacs dun metre cúbic amb servei de recollida inclós.

Servei de recollida
sota demanda

Segons petició oferim el servei de recollida de residus com cartró, paper triturat, taps i material electrònic.

Planta de recepció
de residus
 

Situada a la Carretera del Forn de la Comella, on es realitza la recepció de tot tipus de residus d’obra, com Runa, Fusta, Vidre, residu Voluminós..

Servei de
destrucció
de documents

Seguint la normativa de confidencialitat i oferint l’opció presencial de l’usuari durant la destrucció de la documentació amb l’expedició del certificat de destrucció.

Servei de
buidatge
de locals

Oferim el millor assessorament per garantir al màxim la correcta gestió dels residus.

Servei de
desballestament
de cotxes

Realitzem recollida o recepció del vehícle i un cop desballestat s’emet el corresponrent
certificat de destrucció.

Servei de
recollida i
revalorització de
ferralla i metalls

Segons el valor de mercat revaloritzem els residus de metalls amb el servei de recollida o la seva recepció al nostre magatzem de la Borda del germà.

Formulari de contacte